Продажби в момента няма ! Това е само пример !

Частен съдебен изпълнител: Люба Тодорова, рег №

Район на действие:....

Кантора:.....

Телефон:...

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №:.........

ОБЯВЛЕНИЕ №:.....

Съдържание на обявата:...